Fizinio asmens bankrotas: rinkitės tinkamą administratorių

Fizinio asmens bankroto administratorius: kas tai yra, kokios administratoriaus funkcijos bankroto procese. Susisiekite ir apie tai papasakosime plačiau.

Siekiant, kad fizinio asmens bankroto procesas būtų sklandus, įsiskolinusio asmens bankroto administravimui teismas paskiria nemokumo (bankroto) administratorių. Neretai kyla klausimas: kas yra bankroto administratorius? Tai žmogus, kuris rūpinasi visa fizinio asmens bankroto byla, kreditorių interesų apsauga, disponuoja skolininko turtu, atlieka bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo plane numatytus mokėjimus kreditoriams ir pan.

Remiantis LR fizinių asmenų bankroto įstatymu (toliau – fizinio asmens bankroto įstatymas), fizinio asmens bankroto administratorius gali būti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto (nemokumo) administravimo paslaugas. Fizinių asmenų bankroto atveju bankroto administratorių skiria teismas, tačiau jo kandidatūrą teismui gali pasiūlyti ir pats bankrutuoti siekiantis asmuo ar jo kreditorius. Svarbu pabrėžti, kad jeigu nė viena pusė, net ir pats asmuo neranda bankroto administratoriaus, teismas iškelti asmens bankroto bylą atsisako.

Skirdamas bankroto administratorių teismas privalo užtikrinti tiek skolininko, tiek kreditorių interesų patenkinimą, todėl į šias pareigas pretenduojantis asmuo turi atitikti konkrečius reikalavimus. Jis turi turėti ekonominį ar teisinį išsilavinimą, būti pakankamai gerai susipažinęs su šio darbo specifika, išmanyti įstatymus, kitaip sakant, privalo būti savo srities specialistas. Fizinio asmens bankroto administratoriumi negali būti skiriami fizinio asmens artimieji, asmenys, kuriuos su skolininku sieja darbo santykiai, fizinio asmens kreditoriai ar asmenys, suinteresuoti skolininko bankroto proceso baigtimi.

Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, taip pat privalo atsižvelgti į tam tikrus kriterijus. Teismas išsiaiškina, ar fizinio asmens bankroto administratorius yra juridinis, ar fizinis asmuo, kokia jo patirtis, kiek fizinių asmenų bankroto procedūrų šiuo metu administruoja ir pan. Tam, kad byla vyktų sklandžiai, bankrutuoti siekiantis asmuo savo ruožtu teismui pateikia informaciją apie visą savo turimą turtą, įsipareigojimus kreditoriams, bankroto administratoriaus kandidatūrą ir kt. Teismas taip pat išsiaiškina administratoriaus santykį su siūlomu administruoti fiziniu asmeniu: kur yra bankroto administratoriaus veiklos vieta, koks atstumas nuo jos iki asmens, kuriam keliama bankroto byla, gyvenamosios vietos teismo, ar siūlomas bankroto administratorius sutinka atlikti fizinio asmens bankroto procedūras ir pan.

Labai dažnai asmenims, svarstantiems apie savo asmeninį bankrotą, iškyla klausimas, kiek kainuoja fizinio asmens bankroto procesas. Bankroto proceso išlaidas sudaro:

  1. Dokumentų parengimas ir pateikimas teismui: tai pradinė teisinė konsultacija, situacijos įvertinimas, bankroto procesui būtinų dokumentų rinkimas, dokumentų paketo (pareiškimo iškelti bankroto bylą ir kt.) parengimas ir pateikimas teismui. Įprastai šios paslaugos kainuoja apie 900-1000 eurų;
  2. Administravimo išlaidos iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Ji mokama už laikotarpį nuo dienos, kai buvo iškelta bankroto byla, iki kol bus patvirtintas asmens mokumo atkūrimo planas, t. y. už 4 mėnesius, o jos dydį nustato teismas. Į šią sumą įeina keturių mėnesių bankroto administratoriaus atlyginimas, asmens turto apžiūros/saugojimo ir kitos išlaidos. Pagal fizinio asmens bankroto įstatymą, tokia teismo nustatoma suma negali būti didesnė nei 3 minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA). 2022 m. vieną MMA sudaro 730 eurų, taigi teismo nustatoma vienkartinė bankroto administravimo paslaugų suma Lietuvoje negali viršyti 2 190 eurų, bet įprastai ji būna gerokai mažesnė
    (400-600 eurų). Šiuos pinigus bankroto administratoriui turi sumokėti pats bankrutuojantis asmuo iš karto po bankroto bylos jam iškėlimo;
  3. Bankroto administratoriaus atlyginimas. Jį nustato įsiskolinusio asmens kreditoriai tvirtindami bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo
    planą. Sumos dydis priklauso nuo to, ar įsiskolinęs asmuo vykdo individualią ir (ar) ūkininko veiklą, taip pat nustatomas atsižvelgiant į bankrutuojančio asmens parduodamo turto (taip pat ir įkeisto) rūšį ir dydį bei bankroto proceso apimtį ir sudėtingumą. Administratoriaus atlyginimo suma nustatoma pamėnesiui, o ją sumokėti turi pats fizinis asmuo ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Įprastai fizinio asmens lėšomis bankroto administratoriui mokamas atlyginimas būna nuo 30 iki 150 eurų už kalendorinį mėnesį;
  4. Bankroto administravimo išlaidos, kurios atitinkamai gali būti nuo 30 iki 150 eurų už mėnesį. Ją taip pat nustato įsiskolinusio asmens kreditoriai, tvirtindami bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo planą. Į mėnesines bankroto administravimo išlaidas įeina asmens turto pardavimo organizavimas, bankrutuojančio asmens veiklos priežiūra ir t.t. Tokios išlaidos skaičiuojamos kas mėnesį 3 metus (iki bankroto bylos pabaigos) ir apmokamos ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Šie pinigai atskaičiuojami iš bankrutuojančio asmens pajamų, atsižvelgiant į asmens būtinąsias mėnesines išlaidas bei nustatytas mėnesines įmokas kreditoriams, taip pat iš lėšų, gautų pardavus asmens turtą ir kt.

Taigi inicijuojant fizinio asmens bankroto bylą pasirinkti tinkamą ir savo darbą išmanantį administratorių yra išties svarbu. Tik profesionalus ir efektyviai dirbantis fizinio asmens bankroto administratorius gali užtikrinti bankroto procedūros sėkmę, maksimalią galimybę atsiskaityti su kreditoriais ir padėti bankrutuojančiam asmeniui išvengti didėjančių skolų.

Jeigu norėtumėte daugiau sužinoti apie bankroto administratorius ir jų teikiamas paslaugas, susisiekite su mumis. Mes atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus ir padėsime išsirinkti geriausią, Jūsų interesus atitinkantį bankroto administratorių.