Fizinio asmens bankrotas Lietuvoje: saugiai mažinkite skolas

Sužinokite, kaip vyksta fizinio asmens bankrotas Lietuvoje! Mes suteiksime profesionalias konsultacijas, kad apie šį procesą mūsų šalyje žinotumėte viską.

LR fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau – fizinio asmens bankroto įstatymas) Lietuvoje įsigaliojo 2013 m. kovo 1 dieną. Pagal jį bankrutuoti gali tik sąžiningi, nemokūs asmenys, kurių bendra turimų skolų suma viršija 25 minimaliąsias mėnesines algas (toliau – MMA). 2022 m. vieną MMA sudaro 730 eurų, taigi mūsų šalyje inicijuoti asmens bankroto procesą gali tik asmenys, kurių skola yra didesnė nei 18 250 eurų, o o visi mokėjimo terminai jau yra suėję (pradelsti). Jei fizinio asmens įsiskolinimų suma yra mažesnė, teismas iškelti bankroto bylos neprivalo.

Bankroto bylą Lietuvoje nagrinėja apylinkės teismas bankrutuoti siekiančio asmens gyvenamąją vitą. Į mūsų šalies teismus dėl asmens bankroto bylos pradėjimo gali kreiptis: Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys, turintys leidimą gyventi Lietuvoje, nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje turintys ir šioje šalyje pajamas gaunantys asmenys bei užsienyje gyvenantys ir dirbantys asmenys.

Likus mėnesiui iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo teismui dienos, bankrutuoti ketinantis asmuo apie tai registruotu paštu visiems savo kreditoriams išsiunčia rašytinius pranešimus. Įsiskolinęs asmuo privalo dalyvauti kiekviename bankroto proceso posėdyje, nes byla nagrinėjama gyvai ir žodžiu. Posėdžių metu analizuojamos bankrutuoti siekiančio asmens pajamos ir išlaidos už paskutinius 3 metus, tiriamos skolininko nemokumo priežastys, kurias jis turi pagrįsti.

Fizinio asmens bankrotas Lietuvoje skirstomas į tokius etapus:

  1. Parengiamasis fizinio asmens bankroto bylos proceso etapas;
  2. Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo etapas;
  3. Mokumo atkūrimo plano rengimas ir tvirtinimas;
  4. Mokumo atkūrimo plano vykdymas;
  5. Fizinio asmens bankroto bylos užbaigimas.

 

Bankroto bylos procese svarbų vaidmenį atlieka fizinio asmens kreditoriai. Jie dalyvauja (jeigu to patys pageidauja) visuose teismo posėdžiuose, dalyvauja rengiant fizinio asmens mokumo atkūrimo planą, nustatant jo sąlygas. Kreditoriai, tvirtindami asmens mokumo atkūrimo planą, apriboja įsiskolinusio asmens mėnesines išlaidas ir nustato, kokią dalį gaunamų pajamų asmuo kas mėnesį turi jiems sumokėti už skolas. Kokio dydžio sumą bankrutuojantis asmuo turės sumokėti kreditoriams, priklauso nuo jo gaunamų pajamų ir kas mėnesį būtinosioms išlaidoms išleidžiamos pinigų sumos. Įprastai mažiausia mėnesinė suma, kurią asmuo turi sumokėti kreditoriams, yra 100 eurų.

Tam, kad fizinio asmens bankroto procesas vyktų skaidriai ir efektyviai, teismas paskiria nemokumo (bankroto) administratorių. Jis užtikrina ne tik skolininko, bet ir kreditorių interesus, koordinuoja  fizinio asmens mokumo atkūrimo plano įgyvendinimą ir kt. Šio plano bankrutuoti siekiantis asmuo privalo laikytis. Kitu atveju teismas bankroto bylą gali nutraukti. Pabrėžtina, kad fizinio asmens bankrotas Lietuvoje nuo dienos, kai teismas patvirtina įsiskolinusio asmens mokumo atkūrimo planą, iki bankroto bylos užbaigimo (ar nutraukimo) trunka mažiausiai 3 metus .

Jeigu įdomu, kaip Lietuvoje vyksta fizinių asmenų bankroto procesas, ir ką reikia žinoti mūsų šalyje bankrutuoti siekiančiam asmeniui, kviečiame kreiptis į mus. Mes suteiksime Jums svarbiausią informaciją apie fizinio asmens bankrotą Lietuvoje ir šio proceso sąlygas bei reikalavimus.