Saugus fizinio asmens bankrotas

Skolos neleidžia džiaugtis ramiu gyvenimu? Asmens bankrotas – saugus ir legalus būdas, padėsiantis Jums visam laikui atsikratyti skolų.

Fizinio asmens bankrotas – tai teisinė procedūra, kuria asmuo deklaruoja negalintis grąžinti skolų ar vykdyti kitų finansinių įsipareigojimų. Svarbu pabrėžti, kad asmeninis bankrotas nėra tik būdas per tam tikrą laikotarpį atsikratyti slegiančių skolų. Tai ir galimybė atkurti savo mokumą, apsisaugoti nuo sunkių ekonominių padarinių ir iš naujo pradėti visavertį gyvenimą.

Pinigai

Fizinio asmens bankrotas

Pagrindinis asmens bankroto privalumas – galimybė bankrutuoti siekiančiam asmeniui 3 metus kas mėnesį savo kreditoriams mokėti nedideles sumas, o praėjus 3 metams visai nebeturėti skolų. Mūsų šalyje asmens bankroto procesas vykdomas remiantis fizinių asmenų bankroto įstatymu. Bankrutuoti gali tik sąžiningi, nemokūs asmenys, kurių skola viršija 25 MMA (2021 m. vieną MMA sudaro 642 eurai). Taigi skelbti bankrotą Lietuvoje gali tik asmenys, kurių skola yra daugiau kaip 16 050 eurų, ir visi mokėjimo terminai jau yra pradelsti.

Fizinio asmens bankroto kaina

Vienas aktualiausių dalykų, kurį pravartu žinoti kiekvienam Lietuvoje bankrutuoti ketinančiam asmeniui – fizinio asmens bankroto kaina. Mūsų šalyje asmens bankrotas kainuoja nuo 900 eurų. Paslaugos suma mokama dalimis dviem etapais. Į asmens bankroto kainą įeina bankroto administratoriaus atlyginimas, išlaidos, reikalingos kvalifikuotai parengti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Taip pat bankroto administravimo išlaidos ir kas mėnesį skolininko mokama gaunamų pajamų dalis, skirta padengti skolas kreditoriams.

Fizinio asmens bankroto privalumai

Fizinio asmens bankrotas turi nemažai privalumų. Tokiu būdu asmuo gali daugiau kaip du kartus sumažinti mokamos skolos dydį. Pavyzdžiui, jeigu skolas išieško antstoliai, jie gali nuskaičiuoti iki 70 % asmens pajamų iki kol visa skola bus išmokėta. Asmens bankroto atveju gali būti nurašoma iki 33 % skolininko gaunamų pajamų, o skola mokama 3 metus. Po 3 metų likusios skolos nurašomos.

Fizinio asmens bankroto planas

Fizinio asmens bankroto planas yra vienas svarbiausių bankroto bylos dokumentų. Tik patvirtinus šį planą prasideda 3 metus truksiantis bankroto procesas. Šiame dokumente privaloma nurodyti priežastis, kodėl įsiskolinęs asmuo negali vykdyti kreditoriams duotų įsipareigojimų, fiziniam asmeniui kiekvieną mėnesį būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalingos lėšos ir kt. Paruoštas fizinio asmens bankroto planas yra tvirtinamas teismo bei kreditorių. Jei šis planas skolininko vykdomas tinkamai, po 3 metų likusios skolos nurašomos ir asmens bankroto byla baigiama.

Asmuo, siekiantis bankrutuoti, turi atitikti tam tikrus kriterijus. Asmuo gali bankrutuoti tik tuo atveju, jeigu atitinka šias sąlygas:

1. Skelbti bankrotą gali tik pats įsiskolinęs asmuo. Nei kreditoriai, nei šio asmens šeimos nariai negali šiam asmeniui inicijuoti fizinio asmens bankroto bylos;
2. Bankrutuoti gali tik sąžiningas, nemokus asmuo, kurio bendra turimų skolų suma viršija 25 minimaliąsias mėnesines algas (toliau – MMA). 2021 m. vieną MMA sudaro 642 eurų, taigi Lietuvoje pradėti asmens bankroto procesą gali tik asmenys, kurių skola yra didesnė nei 16 050 eurų, o visi mokėjimo terminai jau yra suėję (pradelsti);
3. Bankrutuoti negali asmuo, kuris turi skolų dėl žalingų savo įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, azartinių lošimų ir pan.), nusikalstamos veiklos, nesąžiningų susitarimų, kurių skolininkas negalėjo atlikti ir kurie pažeidė asmens kreditorių interesus, finansinių nusikaltimų, tokių kaip nusikalstamas bankrotas, kreditinis sukčiavimas ir kt.;
4. Pakartotinę bankroto bylą įsiskolinęs asmuo gali inicijuoti tik tada, jei nuo ankstesnio fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos yra praėję ne mažiau kaip 10 metų.

Nors asmens bankrotas kelia daug iššūkių, šis procesas turi ir nemažai teigiamų pusių:

1. Tai yra saugus ir greitas būdas išvengti didėjančių skolų.
2. Po to, kai įsiskolinusiam asmeniui teismas iškelia bankroto bylą ir paskiria nemokumo (bankroto) administratorių, kreditoriams iš šio asmens sąskaitų gali būti nurašoma iki 33 proc. jo gaunamų pajamų. Jei skolininkas nėra bankrutuojantis (jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla) ir iš jo skolas išieško antstoliai, iš asmens išieškoma (nuskaičiuojama) suma yra kur kas didesnė ir gali sudaryti net iki 70 proc. skolininko pajamų;
3. Teismui priėmus fizinio asmens pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, antstoliai negali išieškoti skolų iš asmens darbo užmokesčio, nurašyti piniginių lėšų nuo jo sąskaitų ir jo turto pardavinėti varžytynėse;
4. Nuo to momento, kai įsiteisėja teismo priimta nutartis, kuria fiziniam asmeniui iškeliama bankroto byla, asmens turimos skolos nebeauga, neskaičiuojamos skolų palūkanos ar delspinigiai. Taip pat asmuo neturi mokėti pradelstų kreditų, paskolų grąžinimo įmokų ir kt.;
5. Įsiteisėjus nutarčiai iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą, nei SODRA, nei Valstybinė mokesčių inspekcija nebegali pačios nurašyti piniginių lėšų nuo asmens sąskaitų;
6. LR fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau – fizinio asmens bankroto įstatymas) bankroto proceso metu numato galimybę skolininkui išsaugoti savo vienintelį gyvenamąjį būstą (taip pat ir įkeistą), jei jis yra būtinas jo poreikiams tenkinti ar reikalingas individualiai / ūkininko veiklai vykdyti. Jei šiame būste kartu su bankrutuojančiu asmeniu gyvena jo išlaikomi nepilnamečiai vaikai ar kiti globojami asmenys, teismui nusprendus, jis gali būti parduodamas tik nuo asmens mokumo atkūrimo plano patvirtinimo praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams. Per šį laikotarpį asmuo turi susirasti kitą gyvenamąją vietą;
7. Jei asmuo tinkamai vykdo teismo bei kreditorių patvirtintą mokumo atkūrimo planą, po 3 metų asmens bankroto byla yra baigiama. Toks žmogus teisiškai atleidžiamas nuo likusių skolų kreditoriams mokėjimo ir toliau tęsia gyvenimą be skolų.

Taigi fizinio asmens bankrotas yra geriausia ar net vienintelė išeitis, galinti padėti nemokiems asmenims atkurti savo mokumą, apsaugoti šeimos pajamas bei turtą ir pradėti gyvenimą iš naujo.

Jeigu planuojate pasinaudoti mūsų paslaugomis, kviečiame registruotis fizinio asmens bankroto konsultacijai su mūsų įmonėje dirbančiais bankroto teisininkais. Fizinio asmens bankroto paslaugas bei konsultacijas teikiame darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.